Openings tijden

Zomertijd

ma-vrij van 09:00-16:00

za-zo van 10.00-17.00

 

Wintertijd

ma-vrij van 09:00-16:00

za-zo van 10.00-16.00

 

Bij aanwezigheid van dierverzorger/ vrijwilliger.

Login Form

Ben je vrijwilliger op De Woid en ben je op zoek naar het rooster of ander informatie, log dan hier in.

De blauwe pauw

De Blauwe pauw

PauwBij de Woid hebben we blauwe pauwen rondlopen. 1 mannetje en een paar vrouwtjes. Ze hebben samen nog geen kleintje gekregen, want de dames hebben geen intresse in het mooie indrukwekkende mannetje. Hij heeft wel indruk gemaakt op een paar parelhoenders, waardoor we nu ook parelpauwen hebben rondlopen.

Pauwen zijn middelgrote hoendervogels met mooie kleuren. Ze vallen binnen de grote amilie van de fazantvogels (Phasianidae) op door hun gekleurde verenkleed. Met name de grote sierveren van de mannetjes zijn opvallend. De pauw is waarschijnlijk de oudst bekende siervogel. Ruim 4000 jaar geleden bereikte hij via Mesopotamië Europa. Oorspronkelijk werd een pauw vanwege de schoonheid in parken en tuinen gehouden, maar al gauw werd gebraden pauw een culinair statussymbool. Daarnaast waren de veren zeer gewild als 'droogboeket' of versiering van dameshoeden. Pauwen komen voor in oeroude volksverhalen, daarin horen pauwen bij de liefde en bij de goden. Veel mensen geloven dat het geluk brengt een pauwenveer te vinden.

Pauwen kun je in het wild vinden in de oerwouden van tropisch Azië. Ze zitten het liefst dicht in de buurt van water. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 soorten:

De blauwe pauw (Pavo Cristatus). Deze pauw leeft in India. De lengte van de haan is 180 - 230 cm. waarvan de sleep 140 tot 160 cm. bedraagt. De hen heeft een lengte van 90 - 100 cm. Als de blauwe pauw 3 jaar is, is hij geslachtsrijp. Deze pauw heeft een broedduur van ± 28 dagen. Ze vliegen uitstekend en rusten graag op een hoge plaats.

De groene pauw (Pavo Muticus). Deze leeft in Maleisië, Indochina en het eiland Djawa. Een kenmerk van de groene pauw is dat ze grote schubvormige veerpatronen op de hals hebben. Groene pauwen zijn veel schuwer dan blauwe pauwen, en laten zich in tegenstelling tot de blauwe soort zelden in de buurt van menselijke woningen zien. Bovendien zijn groene pauwen niet zo goed bestand tegen de winter.

In gevangenschap blijken blauwe en groene pauwen gemakkelijk te kruisen. Veel gehouden kweekrassen van de blauwe pauw zijn de witte pauw, de bonte of gevlekte pauw en de zwartvleugelpauw. Als pauwen een goed leven hebben kunnen ze in gevangenschap 20 tot 30 jaar oud worden. Een keer per jaar zijn de pauwen in de rui, ze verliezen dan hun veren. Pauwenveren werden door de eeuwen heen gebruikt als versiering bijvoorbeeld op helmen van krijgers, op dameshoeden en in waaiers. Ze zijn afgebeeld op muntstukken en in familiewapens.


Verzorging

Pauwen leven in kleine families. Een haan heeft meestal één tot vijf hennen. Het zijn loopvogels, ze scharrelen morgens en avonds rond op zoek naar zaden, granen, vruchten, bessen, insecten, wormen, slakken en veel groen. Ze pikken soms een vlieg uit de lucht of vangen ze een muisje. Tamme pauwen lopen het liefst vrij rond. Ze wennen snel aan hun omgeving en blijven vrijwel altijd in de buurt. ‘De buurt’ is wel een ruim begrip. Pauwen kun je het best houden op een groot terrein met bomen. Heb je dat niet, dan kunnen pauwen door hun omvang, mestproductie en herrie de nodige overlast veroorzaken. Pauwen zitten het liefst hoog in de bomen. Men kan zitstokken aanbrengen zodat de pauw niet zelf een overnachtingsplek gaat uitzoeken. Deze zitstokken plaatst men bij voorkeur hoog, want een pauw zoekt altijd de hoogste plek op. Pauwenvleugels moet je dan ook niet kortknippen anders kunnen ze niet meer op de zitstok vliegen. Pauwen eten bij voorkeur kalkoenkorrels en avonds een beetje graan. Grit voor maagkiezel is voor alle pluimvee noodzakelijk. Ze moeten altijd vers water te beschikking hebben.


Voortplanting Pauw

Algemeen

Pauwhanen zijn geslachtrijp als ze twee jaar zijn en pauwhennen als ze twee tot driejaar zijn. De pauwhaan krijgt zijn mooie ‘sleep’ op zijn derde jaar. Pauwhanen kunnen behoorlijk hard schreeuwen (wat nogal eens tot overlast leidt).

Koppelen

Aan het einde van de winter wil de pauwhaan gaan paren. Als een wijfje interesse toont draait de haan zijn rug naar het vrouwtje toe zodat het vrouwtje om hem heen moet lopen om zijn prachtige veren nog te kunnen zien. Nadat dit zich een aantal malen heeft herhaald, gaat de hen tenslotte voor de haan liggen, die zijn staartveren invouwt en met het wijfje paart. Op die manier verzamelen de mannetjes twee tot vijf wijfjes om zich heen en paren met hen.


Broeden

De hen bouwt na de paring een slordig nest op de grond en legt hierin gewoonlijk vier tot acht bijna-witte eieren. Ze worden niet allemaal tegelijk gelegd. Pas na het vierde ei begint de hen te broeden. Dat doet ze ongeveer 28 dagen.

Geboorte

Jonge pauwtjes worden met veertjes geboren, niet met dons, zoals veel andere kuikens. Al snel krijgt de geboren pauw een verenkroontje op hun kop. Een sleepstaart krijgen de hanen pas na het derde jaar, en deze is pas volgroeid als hij 6 jaar oud is. Dit weerhoudt de jonge haantjes er niet van om zich al meteen te oefenen in het pronken. Daarbij zetten ze hun korte staartveertjes op. Ook jonge hennen vertonen soms deze houding. Als jonge pauwen honger hebben tikken ze op de snavel van de moeder, waarna ze gevoed worden.

Zorg voor de jongen

Jonge pauwen groeien langzaam en zijn gevoelig voor koud en vooral nat weer. Men moet altijd een beschut en droog nachthok hebben als men jonge pauwen houdt en het eerste levensjaar moeten de dieren binnen worden gehouden.
Bij de Blauwe Pauw zorgt het wijfje alleen voor haar jongen. De Groene Pauw echter, leeft in kleine groepjes bestaande uit de haan, zijn harem en de jongen. Nadat de eieren zijn uitgekomen zorgt de moeder nog lange tijd voor het jong. Mannetje en vrouwtje maken hun nest meestal in een kuiltje in de grond tussen de struiken. Maar soms ook in een dikke boom, in een leeg roofvogelnest, of zelfs op een gebouw. Het nest wordt bedekt met wat dorre bladeren of gras.