Openings tijden

Zomertijd

ma-vrij van 09:00-16:00

za-zo van 10.00-17.00

 

Wintertijd

ma-vrij van 09:00-16:00

za-zo van 10.00-16.00

 

Bij aanwezigheid van dierverzorger/ vrijwilliger.

Login Form

Ben je vrijwilliger op De Woid en ben je op zoek naar het rooster of ander informatie, log dan hier in.

Geschiedenis

Geschiedenis van kinderboerderij “De WOID”

In 1976 zijn er een paar bewoners uit de woonwijk Risdam-zuid bij elkaar gekomen en hadden het idee om voor de bewoners van de wijk een soort dierenweitje in te richten. Het idee was natuurlijk leuk, maar waar richt je zoiets in en hoe verzorg je die dieren? September 1976 werd in basisschool De Tweemaster het nodige kleinvee bij elkaar getoverd en daarmee werd een verzorgingscursus gestart.

Al gauw ontstond het idee om een kinderboerderij te starten. Op dat moment stond net de boerderij van Bernhard de Haan leeg (“Deus Adjutor” genaamd), die net uitgekocht was door de Gemeente Hoorn. Dus werd er bij de gemeente gevraagd of daar niet een stukje grond afgezet kon worden om daar wat beestjes te laten lopen. Dit verzoek werd ingewilligd en er kwam een hekje van gaas omheen te staan. Via-via wist men aan wat ganzen en geitjes te komen. Dit was de eerste stap, maar ja als je enthousiast bent wil je steeds meer. Er werd dan ook een vrijwilligersclub opgericht die de dagelijkse verzorging op zich nam. Tevens werd er een voer en verzorgschema opgesteld.

23 Augustus 1977 kreeg de vrijwilligersclub officieel de naam Werkgroep Dierenweide. In eerste instantie wilde de werkgroep een hele nieuwe stal bouwen maar lieten later hun oog vallen op de nog goed te gebruiken varkensstal. Dus werd er al gauw aan de gemeente gevraagd of ze de oude varkensstal mochten inrichten als huisvesting voor de geiten en tevens een soort kinderboerderijtje op te zetten. De gemeente stond daar niet afwijzend tegenover en wilde wel subsidiëren. Veel werkzaamheden moesten door de werkgroep (zoals ze zichzelf inmiddels hadden genoemd) zelf worden gedaan, met ondersteuning van een aannemer die de moeilijkere werkzaamheden moest doen.

Na heel veel werkzaamheden werd uiteindelijk op 4 oktober 1978 de kinderboerderij officieus geopend als Kinderboerderij “De Woid” ( wat het West-Friesewoord is voor “de weide”).

Na een jaar hard werken, door de vrijwilligers, werd de boerderij op 6 oktober 1979 officieel geopend door de heer Henk Bet (dierverzorger van de gemeente). Maar ja, het enthousiasme was zo groot, waardoor er steeds meer dieren kwamen zoals 2 hangbuikzwijntjes, een big (wat later een groot varken werd), een ezel en een aantal konijnen.

Uiteindelijk waren er zoveel dieren gekomen dat het voor de werkgroepleden (die allemaal een vaste baan hadden) moeilijk werd om elke dag de dieren te verzorgen. Er werd dus een verzoek bij de gemeente ingediend of er niet iemand van de plantsoenendienst was, die op de werkdagen, de dieren zou kunnen voeren en éénmaal per week de hokken zou kunnen verschonen. Dit verzoek werd gehonoreerd en aangezien er toch een dierverzorger bij de gemeente in dienst was (voor het Hertenkamp en de Volière) kon deze voor de voervoorziening zorgen en tevens een oogje in het zeil houden wat de verzorging betrof. In die tijd was de kinderboerderij door de week een kijkweide. Alleen op woensdagmiddag en het weekend was de boerderij open voor publiek. Scholen konden, na afspraak, een bezoekje brengen aan de boerderij. Er werden in die tijd ook verschillende activiteiten georganiseerd, zoals paaseieren zoeken, schaapscheren en dierendag.

Maar ook de kinderboerderij in de Grote Waal (de Waalrakkers, opgericht in 1977) groeide. In Zwaag was een volière met een dierenweitje gebouwd. Hierdoor werden de werkzaamheden voor de dierverzorger te veel en werd er door de gemeente een advertentie in de krant geplaatst voor een dierverzorger voor de kinderboerderijen. Op 1 juni 1981 kwam deze dan ook in dienst (Jan Schaper).

Op 14 oktober 1987 ontvingen de leden van de werkgroep een brief van de Gemeente Hoorn met de mededeling dat er verre gaande bezuinigingen moesten worden door gevoerd en er dus geen plaats meer was voor kinderboerderijen. De werkgroep werd dus voor de keus gesteld of sluiten of privatiseren. Aangezien zij voor beide opties niet veel voelde, werd in januari 1988 besloten om van de werkgroep een vereniging te maken, om zo een sterkere rechtspositie te krijgen. Nu kon de vereniging ook donateurs gaan werven. Maar na veel protest en 10 jaar knokken is het idee van de gemeente gelukkig nooit zover gekomen.

Langzaam aan werd het steeds drukker op de boerderij en werd deze ook door de week open gesteld, als de dierverzorger er aan het werk was. Uiteindelijk werd er voor gekozen dat één van de dierverzorgers vast op “De Woid” kwam te werken, maar moest dan nog wel het dierenweitje in Zwaag (“De Kapberg” genaamd) er bij doen. Nadat “De Kapberg” in januari 1991 geprivatiseerd werd is “De Woid” elke dag open gegaan voor het publiek. Het heeft vrij lang geduurd voordat het publiek de loop naar de boerderij kreeg. In 1991 hadden we nog een bezoekersaantal van 6550. Dit groeide langzaam door tot in 1999 het aantal bezoekers was gestegen tot 37500. Nadat de “Deus Adjutor” (het vroegere woonhuis + koestal) was verkocht, werd door de nieuwe eigenaar (Dhr Sierikstra) de doorgang naar het Keern afgesloten door een schutting ( 02-02-1995 ). Hierdoor kwam de gelegenheid vrij om een nieuwe terreinindeling te maken en een stuk van de toegangsweg bij de boerderij te betrekken. Ook de voormalige knollentuin en de helft van het parkeerterrein werd bij de boerderij getrokken. De boerderij is helemaal verbouwd en de vijver gedempt. Wat uiteindelijk zelfs heeft geresulteerd in het feit dat de gemeente besloot om de kinderboerderijen te optimaliseren. Wat inhield dat er een beheerder en een dierverzorger moest worden aangesteld omdat ook de educatie een belangrijke rol ging spelen. De dierverzorger (Sandra v. d. Brink) is op 1 januari 1999 officieel in dienst getreden (was eerst via de J.W.G van stichting Rentree) van de Gemeente Hoorn. Na deze beslissing, is de gemeente ook overgegaan tot meer geld te steken in de boerderijen en de vereniging meer activiteiten ging uitwerken. Inmiddels is de boerderij uitgegroeid tot een echte kinderboerderij met een speeltuin, skelters, gelegenheid tot het kopen van een versnapering, picknicktafels etc.

Er is in 2001 een grote bijenstal gebouwd, voor 11 bijenvolken, die op 8 september 2001 officieel door wethouder van Rijs is geopend. Hierin is gelegenheid tot het geven van educatieve lessen en demonstraties. Niet alleen werd er gestart met het geven van bijenlessen. Twee vrijwilligsters van kinderboerderij “de Waalrakkers” hadden al een begin gemaakt met opzetten van educatielessen en hebben het ook opgepakt om dat op “De Woid” te gaan doen voor de scholen in deze wijk. Dit groeide uit tot een geweldig succes, zodat er zelfs inschrijvingen kwamen van scholen uit o.a. Heerhugowaard, Spierdijk, Midwoud en Wognum. Ook de uitleen van een aantal broedmachines is een groot succes. Door bezuinigingen van de gemeente Hoorn zijn we genoodzaakt om alle educatieve activiteiten stop te zetten. Tegenwoording worden alle educatieve lessen verzorgd via het Mak.

Het overlijden van onze ezel Pipo, op 8 november 2003, was voor velen een trieste gebeurtenis. De bewoners van bejaardenhuis “Avondlicht” hebben het zich ook erg aangetrokken en vonden dat er toch weer een nieuwe ezel moest komen. Er werd besloten om de opbrengst van de rommelmarkt te besteden voor de aankoop van een nieuwe ezel. In samenspraak met Koos en Willie de Weerd (twee vrijwilligers van “De Woid) werd er gezocht en gevonden.

Op 10 oktober 2004 hebben we het 25 jarig jubileum gevierd en was het gelijk een mooie gelegenheid om de nieuwe ezel (Rommie) te overhandigen. We hebben die dag +/- 1800 bezoekers gehad. Er werd die dag ook een ballonnenwedstrijd gehouden. Twee van deze ballonnen zijn in Schotland terechtgekomen en door een boswachter gevonden.

Na het vertrek, van een van de vaste vrijwilligers, moest een oplossing gevonden voor ons aquarium. Frank Bredijk van Aquarium Vereniging Black Molly heeft de zorg voor het aquarium overgenomen. Die ziet er dan ook steeds mooier uit.

Op 4 oktober 2009 hebben we inmiddels ons 30 jarig jubilieum mogen vieren. 

De huidige vrijwilligers vereniging is nog steeds druk bezig met het organiseren van evenementen en werven van vrijwilligers om de boerderij open te houden voor publiek in de weekenden en feestdagen. Doordat iedereen het tegenwoordig druk heeft werkt en gezin combineert is er niet genoeg animo om vrijwilligerswerk op de Woid te doen. Hierdoor is deze regelmatig in het weekend gesloten. Voor de dieren wordt er wel gezorgd daar is een goede regeling voor.